All Vases
Dilmos Edizioni

Stripes D

Paolo Ulian

Sottosopra

Daniele Papuli

Dilmos Edizioni

Deneb

Ettore Sottsass

Gardenias

Jaime Hayon

Fililla

Ettore Sottsass

Talea

Daniele Papuli

Dilmos Edizioni

Astimelusa

Ettore Sottsass

Erinna

Ettore Sottsass

Zig

Daniele Papuli

Astidamia

Ettore Sottsass

Stripes A

Paolo Ulian

Amaltea

Ettore Sottsass

Happy Yeti

Jaime Hayon

Malide

Ettore Sottsass

Babeli

Daniele Papuli

Dilmos Edizioni

Mizar

Ettore Sottsass

Dendro

Daniele Papuli

Imera

Ettore Sottsass

Clesitera

Ettore Sottsass

Drap

Paolo Ulian

Alcor

Ettore Sottsass

Reggia

Daniele Papuli

Happy Susto

Jaime Hayon

Bouquet

Shannon Clegg

Shiva

Ettore Sottsass

Rosa Rosae

Claudio Bitetti

Dilmos Edizioni

Alioth

Ettore Sottsass